21 August 2017

Presentatioun


ECPAT You(th) Together (EYT) ass e Grupp vu jonken Leit teschend 15 a 25, deenen hiren Objektiv ass, verschidden Zilgruppen ze sensibiliséieren an z’informéieren fir Kanner géint sexuell Ausbeutung ze schützen, hei an op aneren Platzen an der Welt. EYT organiséiert verschidden Aktivitéiten fir géint dëst Iwwel ze sensibiliséieren an fir ze weisen wéi eist Behuelen en Afloss op Mineuren kann hunn. EYT well hiert Zil duerch Präventioun erreechen.